Høgskolen i Innlandet blir vertskap for internasjonal konferanse for livslang læring i 2019

 

Et konstant behov for omstilling og ny kompetanse i arbeidslivet gjør livslang læring til et svært aktuelt tema. Nå er Høgskolen i Innlandet valgt som vertskap for en stor, internasjonal konferanse om livslang læring. Digitalisering er et sentralt tema.

Det er den globale medlemsorganisasjonen International Council for Open and Distance Education (ICDE)  som har valgt Høgskolen i Innlandet som arrangør av den internasjonale konferansen «The ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019». Konferansen, som arrangeres på Lillehammer 11.-13. februar 2019, skal være en møteplass for utdanningstilbydere, næringsliv og arbeidslivsorganisasjonene der konkrete løsninger for fleksibel livslang læring vil bli presentert og demonstrert.

-Digitaliseringsbølgen som nå slår inn for fullt gir både utfordringer og muligheter i arbeidslivet. Utfordringer fordi endringene som kommer krever ny kompetanse og nye måter å jobbe på. Samtidig gir digitaliseringen muligheter gjennom nye måter å tilby utdanning og kompetanseheving på. Dette er kjernetemaet for hele konferansen, sier rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting.

Konferansen arrangeres av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med ICDE. Arbeidet ledes av Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen. De gleder seg til å ta fatt på planleggingen.

-Vi har jobbet mye med livslang læring og fleksibilisering av utdanning. Vi gleder oss til å ønske både næringslivet, myndigheter og utdanningssektoren velkommen til en konferanse om et tema som garantert blir viktigere og viktigere framover, sier Mette Villand Reichelt, leder ved Senter for livslang læring.

Livslang læring er også et sentralt element i FNs bærekraftsmål nummer fire, som lyder; «Ensure inclusive and equitable quality education for all and promote lifelong learning». ICDE er en rådgivende partnerorganisasjon med FN gjennom UNESCO, og arbeider tett med denne organisasjonen for internasjonalt samarbeid og utvikling innen utdanning. Konkret bistår ICDE blant annet med politikkutvikling, kunnskapsutvikling og rådgivning innen nye utdanningsmetoder og teknologi for læring, hele tiden med kvalitet og bærekraft i fokus. HINN vil, både gjennom sitt medlemskap i ICDE og sin vertskapsrolle for konferansen, støtte og videreutvikle dette viktige arbeidet og samtidig sette norske løsninger for livslang læring på verdenskartet.

 

Mer informasjon:

Generalsekretær ICDE, e-post: icde@icde.org, mobil: 48 10 80 96

Mette Villand Reichelt, leder av Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, e-post: Mette.Villand.Reichelt@inn.no; mobil 99577926

Om ICDE:
International Council for Open and Distance Education (ICDE) er en «Non-governmental Organization» som ble grunnlagt i Canada i 1938, og som siden 1988 har hatt sitt hovedkvarter i Oslo etter invitasjon fra den norske regjering. ICDE er finansiert ved et årlig tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, samt medlemsavgifter og donasjoner.

ICDE har medlemmer i alle deler av verden og i alle deler av utdanning: universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner, voksenopplæring, nettverk og organisasjoner som dekker hele regioner eller nasjoner, institutter og bedrifter, myndigheter, eksperter og doktorgradsstudenter. Våre medlemmer samarbeider og danner nettverk for kvalitetssikret læring og utdanning en digital tid der fremtiden er fleksible løsninger.

ICDE er en unik, global medlemsorganisasjon i langvarig samarbeid med UNESCO, nå i implementeringen av det nye verdensmålet for utdanning: «inkluderende kvalitetsutdanning og livslang læring for alle». ICDE er den eneste globale NGO med hovedkvarter i Norge. 

ICDE ønsker alle utdanningsaktører velkommen i nettverket, ikke minst høyere utdanningsinstitusjoner som er i ferd med å utvikle digitalt støttet læring og fleksible undervisningstilbud. 

Om Høgskolen Innlandet (HINN):

www.inn.no